La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 1 de juliol de 2016, va acordar concedir una subvenció a l’Ajuntament de Tivissa, per un import de 3.379,75€, per a destinar-los al finançament d’equipament dels consultoris mèdics locals. Amb aquesta actuació s’ha adquirit material pel consultori de Tivissa i pel de Darmós.

Divulgacio PLA_NORMES_2013