S’ha aprovat el conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Tivissa per a impulsar l’estudi de recerca i gestió del coneixement en matèria d’ecologia del foc (Mola de Bellerils).

Aquest conveni, s’ha materialitzat amb una subvenció de 27.000€ que es destinaran integrament a la recerca i millora de la gestió del foc.

Divulgacio PLA_NORMES_2013