Aquest es el calendari de pagaments per al 2017

Concepte Periode Dates de cobrament
IMP. VEHICLES TRAC. MEC 1 31/03/2017 – 31/05/2017
IBI URBANA 1 30/06/2017 – 31/08/2017
IBI RÚSTICA 1 30/06/2017 – 31/08/2017
TAXA ESCOMBARIES 1 31/05/2017 – 31/07/2017
OVP TAULES I CADIRES 1 29/04/2016 – 30/06/2016
OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC 1 31/05/2017 – 31/07/2017
CONSERVACIÓ CEMENTIRI 1 31/05/2017 – 31/07/2017
IBI CARACT. ESPECIALS 1 30/06/2017 – 31/08/2017
IAE 1 28/07/2017 – 29/09/2017