Aquest es el calendari de pagaments per al 2018

Concepte Periode Dates de cobrament
IMP. VEHICLES TRAC. MEC 1 29/03/2018 – 29/06/2018
IBI URBANA 1 29/06/2018 – 31/08/2018
IBI RÚSTICA 1 29/06/2018 – 31/08/2018
TAXA ESCOMBARIES 1 31/05/2018 – 31/07/2018
OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC 1 31/05/2018 – 31/07/2018
CONSERVACIÓ CEMENTIRI 1 31/05/2018 – 31/07/2018
IAE 1 27/07/2018 – 28/09/2018