Ajuts i Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona d’11.577,99€

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 15 de juliol de 2016, va acordar atorgar una subvenció a l'Ajuntament de Tivissa, per un import d'11.577,99€, per a destinar-los a actuacions de prevenció local d'incendis forestals. Conretament s'han millorat quatre punts de reserva d'aigua i s'han millorat 10 km. de vials per a vehicles d'extinció d'incendis forestals a Tivissa.  

Sol•licitud per a l’adquisició de llibres de primària i ESO pel curs 2017/2018

AQUÍ POTS DESCARREGAR-TE EL FORMULARI DE  SOL·LICITUD PELS LLIBRES L’Ajuntament de Tivissa comunica als veïns que s’obre el període per fer la sol•licitud per a l’adquisició de llibres de primària i ESO pel curs 2017/2018. Cal aportar, en el moment de realitzar la sol•licitud, la relació de llibres sol•licitats. Els alumnes del curs 2016/2017 que van adquirir els llibres a través de l’Ajuntament, han d’entregar-los en el mateix període. Es [...]

Subvenció Arranjament habitatges per a persones grans i Rehabilitació d’edificis 2017

El Departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge convoca: Subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2017 A qui va dirigit: A unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visquin a l'habitatge objecte de l'arranjament. El termini de sol·licitud finalitza el 31 de juliol de 2017. INFORMACIÓ:    BASES     CONVOCATÒRIA     TRÀMITS   [...]

Conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Tivissa

S'ha aprovat el conveni entre la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tivissa per a impulsar l'estudi de recerca i gestió del coneixement en matèria d'ecologia del foc (Mola de Bellerils). Aquest conveni, s'ha materialitzat amb una subvenció de 27.000€ que es destinaran integrament a la recerca i millora de la gestió del foc.

La Diputació de Tarragona atorga a l’Ajuntament de Tivissa una subvenció.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 15 de juliol de 2016, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Tivissa, per un import de 1.197,45 €, per a destinar-los a la gestió d’espècies plaga i invasores en espais urbans i periurbans.  

Ajuts econòmics a les famílies per adquirir llibres escolars d’ensenyament obligatori (Primaria i ESO)

Bases específiques Convocatòria 2016 Formulari de sol·licitud

Ajuts econòmics a les famílies pel naixement o adopció de fills

Bases específiques Convocatòria 2016