Ajuts i Subvencions

La Diputació de Tarragona atorga a l’Ajuntament de Tivissa una subvenció.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 15 de juliol de 2016, va acordar concedir una subvenció a l'Ajuntament de Tivissa, per un import de 1.197,45 €, per a destinar-los a la gestió d’espècies plaga i invasores en espais urbans i periurbans.  

Ajuts econòmics a les famílies per adquirir llibres escolars d’ensenyament obligatori (Primaria i ESO)

Bases específiques Convocatòria 2016 Formulari de sol·licitud

Ajuts econòmics a les famílies pel naixement o adopció de fills

Bases específiques Convocatòria 2016

Ajuts econòmics a les empreses i empresaris individuals per promocionar l’ocupació

Bases específiques Convocatòria 2016  

Ajuts econòmics per a realitzar activitats esportives

Bases específiques Convocatòria 2016 Formulari de sol·licitud, convocatòria 2016 Formulari de justificació, convocatòria 2016  

Ajuts econòmics per a realitzar activitats de caràcter cultural, recreatiu i de lleure

Bases específiques Convocatòria 2016 Formulari de sol·licitud, convocatòria 2016 Formulari de justificació, convocatòria 2016  

Ajuts econòmics a les associacions de veïns de darmós i llaberia per organitzar les festes patronals d’interès local

Bases específiques Convocatòria 2016 Formulari de sol·licitud, convocatòria 2016 Formulari de justificació, convocatòria 2016