Ajuts i Subvencions

Sol•licitud per a l’adquisició de llibres de primària i ESO pel curs 2017/2018

AQUÍ POTS DESCARREGAR-TE EL FORMULARI DE  SOL·LICITUD PELS LLIBRES L’Ajuntament de Tivissa comunica als veïns que s’obre el període per fer la sol•licitud per a l’adquisició de llibres de primària i ESO pel curs 2017/2018. Cal aportar, en el moment de realitzar la sol•licitud, la relació de llibres sol•licitats. Els alumnes del curs 2016/2017 que van adquirir els llibres a través de l’Ajuntament, han d’entregar-los en el mateix període. Es [...]

Ajuts econòmics a les famílies per adquirir llibres escolars d’ensenyament obligatori (Primaria i ESO)

Bases específiques Convocatòria 2016 Formulari de sol·licitud

Ajuts econòmics a les famílies pel naixement o adopció de fills

Bases específiques Convocatòria 2016

Ajuts econòmics a les empreses i empresaris individuals per promocionar l’ocupació

Bases específiques Convocatòria 2016  

Ajuts econòmics per a realitzar activitats esportives

Ordenança general de Subvencions de l'Ajuntament de Tivissa, publicada al Butlletí Oficial de la Provínicia de Tarragona, número 261, el dia 12 de novembre de 2012. Bases específiques Activitats Esportives, publicades al BOPT número 1, de data 2 de gener de 2014. Convocatòria 2017 Formulari de sol·licitud, convocatòria 2017 Formulari de justificació, 2017 (Termini de presentació: 31 de gener de 2018)      

Ajuts econòmics per a realitzar activitats de caràcter cultural, recreatiu i de lleure

Ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament de Tivissa, publicada al Butlletí Oficial de la Provínicia de Tarragona (BOPT), número 261, el dia 12 de novembre de 2012 Bases específiques activitats culturals, recreatives i de lleure, publicada al BOPT número 1, el dia 2 de gener de 2014. Convocatòria 2017 Formulari de sol·licitud, 2017 Formulari de justificació, 2017 (Termini de presentació: 31 de gener de 2018)

Ajuts econòmics a les Associacions de Veïns de Darmós i Llaberia per organitzar les festes patronals d’interès local

Ordenança general de Subvencions de l’Ajuntament de Tivissa, publicada al Butlletí Oficial de la Provínicia de Tarragona (BOPT), número 261, el dia 12 de novembre de 2012 Bases específiques per a les Associacions de Veïns, publicada al BOPT número 1, el dia 2 de gener de 2014. Convocatòria 2017 Formulari sol·licitud, convocatòria 2017 Formulari de justificació, 2017 (Termini de presentació: 31 de gener de 2018)