joventut1PLA LOCAL DE JOVENTUT

El passat 16 de març de 2017 es va aprovar per Ple municipal el Pla Local de Joventut de Tivissa 2017-2020. El Pla Local de Joventut és el document de treball de l’àrea de Joventut on es recullen les línies estratègiques, el àmbits de treball i els programes a fer en matèria de polítiques de joventut municipal durant els propers 4 anys.

Es tracta d’una eina de treball indispensable per a la gestió de polítiques integrals de joventut des de la proximitat.

Per això, consta d’un anàlisi sobre l’estat de la joventut al poble: les seves mancances i necessitats, els objectius a assolir en relació a aquestes i els eixos i les accions en què es concretarà el treball per assolir aquests objectius.

El pots consultar aquí.


PLA LOCAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE

genereAmb l’aprovació del Pla municipal de polítiques de gènere 2017-2021 es plantegen les línies d’actuació en qüestió d’integració, de cohesió social, de conciliació…es fan visibles les necessitats de la nostra societat, d’acord amb els temps actuals, en què les persones estan sotmeses a tota mena de canvis: personals, laborals, socials, econòmics, polítics, etc..

Es tracta de construir una societat on les dones i els homes puguin portar a terme de manera lliure la seva vida quotidiana, incloent les necessitats, expectatives i desitjos. L’objectiu, doncs, és crear conjuntament una societat més justa, incloent, integradora, lliure i equitativa per a tothom.

El pots consultar aquí.