Ordenança de creació del registre electrònic municipal
Ordenança general de subvencions
Ordenança municipal reguladora de tinença d'animals
Ordenances fiscals per a l'any 2017
Ordenances fiscals per a l'any 2016
Ordenances fiscals per a l'any 2015
Ordenances fiscals per a l'any 2014
Ordenances fiscals per a l'any 2013
Ordenances fiscals per a l'any 2012
Ordenances fiscals per a l'any 2011
Ordenances fiscals per a l'any 2009
Ordenances fiscals per a l'any 2008
Ordenances fiscals per a l'any 2007
Ordenances fiscals per a l'any 2006
Ordenances fiscals per a l'any 2005
Ordenances fiscals per a l'any 2004